CITES – Středočeský kraj

Zelva 005Jak jistě každý nový majitel želvy ví (tedy by alespoň měl), je jí nutné registrovat. Budu se zde jednoduše snažit popsat jak na to ve Středočeském kraji.

Většina u nás chovaných želv jsou chráněná zvířata a podle mezinárodní úmluvy CITES. Na stránkách Středočeského kraje je vše docela srozumitelně popsáno, ale bude nám stačit jednoduchý výtah z tohoto textu.
Pro drtivou většinu z běžných chovatelů bude stačit formulář ‚CITES – formulář „B“ – nabytí a přihlášení‚, když si želvičku pořídíte, a to jak darem, tak koupí.

POZOR! Při koupi požadujte k registračnímu listu želvy i „Výjimku z obchodní činnosti“ (žlutý dokument, podobný registračnímu listu).

Registrační listRegistrační listVýjimka z prodejeVýjimka z prodeje - zadekIdentifikace želvy - předek

Identifikace želvy - zadek

Výjimku z obchodní činnosti musí mít všechny želvy registrované příloze A nařízení rady (ES) č. 338/97.  Je také důležité mít doklad o koupi želvy (kupní smlouva, faktura, paragon).

Jak jsem psal již výše, bude potřeba formulář ‚CITES – formulář „B“ – nabytí a přihlášení‚, vyplnění je velice jednoduché a kolonky jsou srozumitelné. K tomuto dokumentu připojíte originály (je dobré si udělat kopie) Registračního listu a výjimky z obchodní činnost a vše zašelte na adresu Krajského úřadu, která je uvedena na formuláři. Výjimkou jsou chovatelé z území CHKO Blaník, Český kras, Český ráj, Kokořínsko či Křivoklátsko, pak své zvíře zaregistrujete na správě příslušné CHKO.

Postup při použití ostatních formulářů je stejný, jen je vždy nutné si na formuláři přečíst, které doklady je nutno k žádosti doložit.

Použití formulářů:
A – vylíhnutí či narození mláděte
B – koupě, či nabytí zvířete darem
C – prodej, či darování zvířete
D – úhyn zvířete
Výjimka – komerční prodej zvířete

Obecně platná lhůta
pro oznámení  předchozích skutečností je 15 dnů od nabytí exempláře či jiné změny.

Obnova fotografie
každý krajský úřad a správa CHKO má jiný názor na to, jak často se má měnit fotografie želvy. Pokyny napíše přímo daný úřad. Je také možné želvu chipovat, ale jak napsal jeden chovatel, je to jako dávat člověku injekci lešinovou trubkou.

Kontrola a možné sankce
Hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v oblasti CITES, může ukládat opatření a zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty (blokové nebo v přestupkovém či správním řízení). V případě pochybností může ČIŽP podezřelé exempláře CITES zadržet příp. je i zabavit.

Inspektoři ČIŽP jsou při své kontrolní činnosti oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou požadovat vysvětlení či předložení dokladů, mohou prohlédnout exemplář i jeho identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře.

Dalším kontrolním orgánem CITES je Celní správa, která provádí kontrolu nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu a má pravomoc podezřelé exempláře zadržet.

Sankce při porušení zákona
Při nedodržení povinnosti stanovených zákonem je možné přestupci uložit pokutu až do výše 200 000 Kč fyzickým osobám a do výše 1 500 000 Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení exemplářů.

V závažných případech je možné případ řešit i dle trestního zákona (řeší speciální složky Celní správy nebo Policie ČR). Dotyčná osoba pak může být potrestána odnětím svobody až na osm let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Důležité upozornění:V mnoha zemích je nezákonný vývoz exemplářů CITES přísně postihován, a to jak podle Úmluvy CITES tak podle místních zákonů – v některých případech hrozí až několik let vězení a vysoké peněžní tresty!!!

Formuláře:
15197CITES___formular__A____vlastní_odchov_dovoz
15198CITES___formular__B____nabyti_a_prihlaseni
15199CITES___formular__C____prenechani_a_odhlasenii
15200CITES___formular__D____uhyn_exemplare
Zadost_o_vyjimku_z_obchodni_cinnosti

Rychlost úřadu:
Rychlost zpracování žádosti mě velice překvapila. Doklady jsem odesílal 21.4.2009 a zpět jsme je dostal 29.4.2009, takže 8 kalendářních dní (byla v tom sobota a neděle a cesta poštou), což je na naše úřady velice obdivuhodný výsledek a smekám před ním.

Průvodní dopis a potvrzený registrační list přikládám samozřejmě k nahlédnutí.

Registrace - potvzujici dopisRegistracni list - potvrzeny

qrCode